О нама

почетна страница

Удружење Слободних Неафирмисаних Уметника СОЦИЈАЛА РЕКОРДС“ (Скраћени назив удружења је “У.С.Н.У. Социјала Рекордс“). Удружење је формирано у мају 2013. године и циљеви удружења су:

  • Помоћ неафирмисаним уметницима у свим областима уметности (музика, филм, стрип, сликарство, књижевност, итд.).
  • Развој уметничке културе и образовање грађана (посебно младих).
  • Јавно залагање за промену друштвених навика у погледу коришћења, чувања и поштовања уметничких дела и њихових стваралаца.

Удружење Слободних Неафирмисаних Уметника “СОЦИЈАЛА РЕКОРДС“ је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области МУЛТИМЕДИЈАЛНЕ УМЕТНИЧКЕ ПРОДУКЦИЈЕ И ИЗДАВАШТВА.

Привредна делатност удружења је:

  • Снимање и издавање звучних записа и музике.

На оснивачкој скупштини Удружења слободних неафирмисаних уметника “СОЦИЈАЛА РЕКОРДС“за председника управног одбора и лица овлашћеног за заступање удружења изабран ја Нинослав Чаловић из Београда, Гласиначка 6/4, а за потпреседника Саша Јашић из Београда, Народних хероја 58/17.

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:

  • Прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области уметности.
  • Организује стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике едукације у области уметности.
  • Издаје, самостално или у заједници са другим удружењима и организацијама, књиге, стрипове, музичка, филмска, телевизијска, ликовна, графичка и друга уметничка дела.
  • Едукује децу и омладину у области мултимедијалне уметности.
  • Организује музичке фестивале, филмске фестивале, уметничке радионице и друге друштвене скупове у циљу промоције уметника и њихових дела.
  • Сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве уметношћу.

 Удружење Слободних Неафирмисаних Уметника СОЦИЈАЛА РЕКОРДС“ има седиште у Београду, Гласиначка 6/4 и своју делатност остварује на територији Републике Србије.